Digital anslagstavla

Den digitala anslagstavlan samlar bostadshusets entréinformation och byter ut de manuella papperslapparna för att kommunicera ut till hyresgästerna så snabbt och resurseffektivt som möjligt. Här visas även husets våningsregister som enkelt administreras vid in och utflytt utan behov av tidskrävande manuell hantering på plats.

Den digitala anslagstavlan är utrustad med touchfunktion som gör det möjligt för boende att boka husets gemensamma resurser utan taggar eller brickor. Den digitala anslagstavlan reducerar kostnader för kommunikation och transport och höjer anseendet i trapphuset.

Information

Kommunikation mellan fastighetsägare och boende är en viktig del i vårt arbete med att erbjuda en modernare och effektivare verksamhet. Här kan information skickas till både enskilda och samtliga hushåll genom mindre arbete och ökad effekt. Hyresgäster tar del av informationen på den digitala anslagstavlan i entrén och får samtidigt en notis i sin telefon, svårare än så är det inte.

Anslagstavlorna

De digitala anslagstavlorna finns i storlekarna 13, 22 eller 32 tum och finns med eller utan touchfunktion som tillvalsalternativ. För de äldre fastighetsbestånden som saknar nätverk i bostadshuset går det även att välja till inbyggd 4G SIM-kortplats för att passa olika behov och skapa bland marknadens billigaste digitala anslagstavlor.