Digitala namnskyltar

Bonexas digitala namnskyltar gör det möjlighet att byta namn på befintliga dörrar och postboxar utan behovet av fysisk närvaro. Det ligger i framkant för vårt arbete att förenkla administration och reducera miljöpåverkan som samtidigt blir gynnsam för ekonomin. Namnskyltarna kopplas till den digitala anslagstavlan i entrén och kräver inget byte av befintlig utrustning eller kabeldragning. Namnskyltarna drivs av batterier och har en livslängd på 5 år.