Inledning

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg som användare av Bonexa. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder vårt system (gemensamt benämnt ”Tjänsten”). Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med EUs dataskydd förordning (Genreal Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar behandlingar där dina personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Vi är helt transparenta med hur vi samlar in, hanterar och delar med oss av den information som vi lagrar om dig. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Det är viktigt för oss att du som användare läser och förstår denna policy. Om du har frågor som rör data – och integritetsskydd är du alltid välkommen att höra av dig till oss på info@bonexa.se.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Ge dig tillgång till Tjänsten

Ändamål

Behandlingar

Kategorier

För att ge dig full tillgång till tjänsten.

Vi samlar in dina uppgifter ifrån din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

 

·      Namn

·      Adress

·      E-Mail

·   Våningsplan

 


Din rätt att invända mot insamlingen av dina personuppgifter:
Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig tillgång till Tjänsten. Du har rätt att motsätta dig behandlingen men om du gör det kommer du inte kunna dra full nytta av Tjänsten.


Lagringsperiod:
Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål under den perioden som ditt bostadshus är uppkopplat på vårt system.

Kundsupport

Ändamål

Behandlingar

Kategorier

För att tillhandahålla support kring Tjänsten.

 

·      Kommunicera med dig via e-post.

·      Skicka nytt lösenord till e-postadress.

 

 

·      E-postadress

 


Din rätt att invända mot insamlingen av dina personuppgifter:
Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig tillgång till Tjänsten. Du har rätt att motsätta dig behandlingen men om du gör det kommer du inte kunna dra full nytta av Tjänsten.

 


Lagringsperiod:
Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål under den perioden som ditt bostadshus är uppkopplat på vårt system.

 

       

Information om nytt innehåll och uppdateringar

Ändamål

Behandlingar

Kategorier

För att informera dig om nytt innehåll i vår tjänst och uppdateringar kopplade till Tjänsten.

 

· Utskick av nyhetsbrev.

·  Utskick av pushnotiser till e-postadress.

 

· E-postadress

·   Användar-inställningar


Din rätt att invända mot insamlingen av dina personuppgifter:
Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig tillgång till Tjänsten. Du har rätt att motsätta dig behandlingen men om du gör det kommer du inte kunna dra full nytta av Tjänsten.


Lagringsperiod:
Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål under den perioden som ditt bostadshus är uppkopplat på vårt system.

Vilka rättigheter har du?

Det är dina uppgifter och du har starka rättigheter; du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller radering av uppgifterna vi har om dig i enlighet med lagen. Du kan även begära att behandlingen begränsas om du till exempel anser att behandlingen är olaglig. Du har även rätt att erhålla vissa uppgifter i ett digitalt format eller få uppgifterna överförda till ett annat företag om du önskar det, så kallad rätt till dataportabilitet. Om du inte vet om att vi behandlar dina personuppgifter kan du be om bekräftelse på detta genom att kontakta oss.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Bonexa använder sig av DO (Digital Ocean) för datalagring och serveranvändning. DOs servrar befinner sig inom Europa med fäste i Amsterdam och London. Dina personuppgifter kommer alltid att lagras inom EU. Förutom de mottagare som nämns vid för varje syfte och ändamål kan vi dela dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster såsom hosting, e-posttjänster, marknadsföringstjänster, CRM-system och kundservice. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in eller den tid som krävs för att vi ska kunna utföra våra åtaganden.

Du som användare kan själv välja att ta bort ditt konto. Vi äger rätt att ta bort uppgifter och användare som inte följer lagen eller av oss anses vara kränkande, stötande eller inte följer denna policy.

Säkerhet

Bonexa prioriterar säkerheten för dina personuppgifter. Vi säkerställer också att inte obehörig får tillgång till information om dig. Detta görs genom att noggrant följa befintliga regelverk såsom dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och regler om sekretess.

Vi har sammantaget genomfört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter. Vi är måna om att du som användare ska känna dig trygg med vår personuppgiftsbehandling.

Ändring av denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Detta för att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår hemsida i god tid innan uppdateringen börjar gälla.

Vid ändring kommer Bonexa att publicera den justerade policyn på vår hemsida och app med information om när ändringen träder i kraft.

Om du inte godtar de ändrade villkoren har du alltid rätt att säga upp tjänsten i enlighet med användarvillkoren.

Kontakt

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss genom ”Kontakta oss” funktionen på hemsidan alternativt på följande adress:

Lavando AB

Holmsgatan 11

503 30 Borås

info@bonexa.se