När du ska köpa bostadsrätt är det mycket att tänka på. Det gäller att ha bra koll och vara väl förberedd. Bostadsaffären är oftast en av de största ekonomiska uppgörelser man gör i livet.
Vi på BONEXA hjälper dig att reda ut tre centrala delar i köpeprocessen.

Lånelöfte

För att köpa en bostadsrätt krävs, i de allra flesta fallen, finansiering utav en bank.
Som bolånekund får du får låna upp till 85% av bostadsrättens värde och resterande 15%, den så kallade kontantinsatsen, behöver du betala själv.

Innan du påbörjar sökandet efter din nya bostad är det bra att veta hur mycket ditt nya boende får kosta.

Gör en bokalkyl på någon av bankernas hemsida för att ta reda på din nya boendekostnad och hur hushållets ekonomi kommer att påverkas framöver. Vad har hushållet kvar att leva på och finns det något utrymme över för sparande? Detta är frågor du behöver ställa dig själv då bankerna tar hänsyn till dessa parametrar vid ansökan.

När du gjort bokalkylen och hittat en rimlig prisnivå är du redo att ansöka om ett lånelöfte. Med ett lånelöfte vet du hur mycket du får låna och de flesta mäklare kräver ett lånelöfte för den som skall delta i en budgivning. Lånelöftet är giltigt i 6 månader och ansökan sker digitalt via webben, storbankerna erbjuder svar inom 24h.

Amortering

Att amortera innebär att du betalar av på ditt lån. Den 1 mars 2018 trädde de nya amorteringskraven i kraft. Kraven innebär att alla nya bolånekunder som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst kommer behöva amortera en procentenhet mer av bolånet per år.

Amorteringstrappan ser ut enligt följande;

  • Lånar du under 50% av bostadens marknadsvärde finns det inga krav på amortering.
  • Lånar du mellan 50-70 procent av bostadens marknadsvärde amorterar du 1% per år av det totala lånebeloppet.
  • Lånar du över 70% av bostadens marknadsvärde amorterar du 2% per år av det totala lånebeloppet.

Exempel:
Du lånar 3 500 000 kr av banken, vilket är 85% av bostadens marknadsvärde. Enligt amorteringstrappan ska du då amortera 2% av lånebeloppet per år. Lånebeloppet överstiger dock 4,5 gånger din årsinkomst vilket innebär att du får amortera ytterligare 1%. Du kommer alltså att amortera 0,03 x 3 500 000 = 105 000 kr per år. Låt inte siffran skrämma dig. Amortering kan ses som en form av sparande och lägre belåning ger ökad trygghet om din ekonomiska situation skulle försämras.

Bostadsrättsföreningens skuldsättning

Många som köper en bostadsrätt för första gången riktar enbart fokus mot försäljningspriset och månadsavgiften. Det är vanligt att man glömmer av föreningens skuldsättning. Du som medlem i en bostadsrättsförening betalar av föreningens lån genom månadsavgiften. En stigande ränta innebär en högre räntekostnad på det privata bolånet men även en högre räntekostnad på föreningens lån vilket leder till en förhöjd månadsavgift.

Föreningar med mycket lån, ofta nyproduktioner, är känsligare för räntehöjningar jämfört med äldre föreningar som hunnit amortera ned sina lån. Enligt Swedbank skulle en bostadsrättsförening med en skuldsättning på 15 000 per kvadrat, vilket inte är ovanligt för nyproduktion i storstäderna, drabbas av en förhöjd månadsavgift med 2 400 kr per hushåll och månad om räntan stiger från 2 till 5 procent.

Kontakta styrelsen och ställ frågor om större kommande renoveringar. Du kan kontrollera bostadsrättsföreningens ekonomi i årsredovisningen. Kan du inte tolka siffrorna på egen hand så kan du vända dig till din bank för vägledning.

Kommentera